Technické siete Bratislava
identita
Nová dráma 2022
identita
Úrad na ochranu oznamovateľov
identita
New Beats on the Block
hudba
Divadelné storočie
divadlo
Giraffe Bakery
editorial
Piata loď
film
Green Drama
divadlo
Nová dráma 2019
festival
Slovak Dance
editorial
Bábky na medzi
kniha
Cvernovka
kultúra
Toddler Punk
hudba
Mlsná Emma
identita