Technické siete Bratislava

Akciová spoločnosť Bratislavy rieši potreby obnovy a údržby verejného osvetlenia, prevádzkuje metropolitnú optickú sieť, ale poskytuje aj služby v oblasti nabíjacích staníc elektromobility.

Udržateľné osvetlenie stojí na systéme LED a preto základ koncepcie identity vychádza z princípu svetelných LED diód. Diódový grid je aplikovaný naprieč všetkými grafickými výstupmi. Spolu s light traps písmom vytvára jednotný a nezameniteľný charakter, ponúkajúci jednoduché a modulárne skladanie v aplikáciách, podobne ako princíp LED pásikov. Rastre a typografia na seba nadväzujú vďaka jednoduchej mriežke.

Systém sprehľadňuje prácu, zviditelňuje spoločnosť a robí ju v prostredí mesta nezameniteľnou a dôveryhodnou. Tým, že spoločnosť a jej pracovníci musia byť kvôli bezpečnosti pri opravách viditeľní, využíva fluorescentnosť farieb, vychádzajúc z typických materiálov pre označenia v teréne. Technické siete Bratislava, a. s. sú žiarivé, reflexné, modulárne a súčasné.

Vizuálna identita vzišla ako víťazný návrh verejnej súťaže.

TSB_02
TSB_03
TSB_04
TSB_05
TSB_07
TSB_06
TSB_08
TSB_09
TSB_10
TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA
2023
Klient Technické siete Bratislava, a.s. (verejná súťaž)
Písmo Camera
Colab Tomáš Paulen