Úrad na ochranu oznamovateľov

Oznámiť. Nenechať neprávosť len tak. Povedať to nahlas alebo rovno zakričať!

Vizuálna identita jednoduchou skratkou v typografii vyobrazuje zameranie úradu. Ako miesta, kde sa dá zakričať svoj hnev, vypovedať o nespravodlivom konaní, oznámiť korupciu – a byť pritom chránený. Vizualizácia typografickej skratky pripomína zvukový záznam slova. Odkazuje tým na samotný akt oznámenia, dôkaznú zvukovú nahrávku, vizuálny záznam hlasu. Logotyp je pripravený pre viacero variant (základný, skrátený, formálny, so sloganom). Farebnosť jasne definuje štátnu príslušnosť úradu, pričom tonality posúva do súčasného sveta. Hlavným motívom identity však zostáva typografia vo forme zvukového záznamu, k čomu bol navrhnutý aj automatický script do Indesignu. Samozrejmosťou je využitie slovenských písiem.

Identita vzišla ako víťazný návrh vo verejnej súťaži.

Mockups Design
UOO_shout
Mockups Design
UOO_1 64
UOO_2
28.1
Mockups Design
Mockups Design
10
9.2
27.2
15.2
mockups-design.com
Mockups Design
19
8
14.1
ÚRAD NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV
2021
Klient Úrad na ochranu oznamovateľov (verejná súťaž)
Písmo Komu B, Deto Grotesk
Colab © Tomáš Galajda