Kreatívny tím zameraný na hľadanie a budovanie vizuálnych riešení. Tvoríme identity značiek, kultúrnych podujatí, divadelných inscenácií, festivalov alebo konferencií. Navrhujeme dizajn a layout kníh, časopisov, katalógov. Robíme brandingové materiály na podporu firemnej CI.
Na mieru. Osobne. Pre vás.

Kreatívny tím zameraný na hľadanie a budovanie vizuálnych riešení. Tvoríme identity značiek, kultúrnych podujatí, divadelných inscenácií, festivalov alebo konferencií. Navrhujeme dizajn a layout kníh, časopisov, katalógov. Robíme brandingové materiály na podporu firemnej CI.
Na mieru. Osobne. Pre vás.

Kreatívny tím zameraný na hľadanie a budovanie vizuálnych riešení. Tvoríme identity značiek, kultúrnych podujatí, divadelných inscenácií, festivalov alebo konferencií. Navrhujeme dizajn a layout kníh, časopisov, katalógov. Robíme brandingové materiály na podporu firemnej CI.
Na mieru. Osobne. Pre vás.