Divadelné storočie

Identita výstavy pri príležitosti 100. výročia slovenského divadla. Koncept využíva päť vizuálov v obmenách. Fotografie sú vyskladané z piatich inscenácií, reprezentujúc divadelné žánre (činohra, opera, bábkové, nezávislé a ľudové divadlo). Typografické elementy v pohyblivom dizajne reflektujú charakter divadla – neustála premena scény, pohyb hercov na javisku, dramaturgické hranie sa s textom – všetko pod presným režisérskym dohľadom neviditeľného gridu. Farebnosť voľne adaptuje slovenskú trikolóru. Vizuály sa dávkujú postupne počas celého trvania výstavy, aby nerezonoval len jeden motív.

DSC_8443
DSC_8473

Reprezentačný katalóg vyšiel v dvoch jazykových mutáciach na 100 stranách. Otvorená švajčiarska väzba odhaľuje zošitie katalógu, ktoré býva bežne neviditeľné, presne ako Divadelný ústav odhaľuje výstavou tajomstvá zo svojich archívov a zbierok. Haptickú stránku dopĺňa výber nenatieraných papierov vnútra aj obálky. Typografické predely kapitol voľne nadväzujú na scénografickú premenlivosť a ako herci na javisku sa neustále preusporadúvajú, vzájomne kooperujúc.

DSC_8448
DSC_8445
DSC_8449
DSC_8450
DSC_8451
DSC_8455
DSC_8456
DSC_8464
DSC_8458
DSC_8459
DSC_8460
DSC_8462
DSC_8436

Súčasťou výstavy sa stali noviny o dobovej divadelnej kritike. Jednotlivé časové obdobia sprevádza autentický vizuálny materiál, doplnený o dobové inzeráty. Texty článkov boli prepísané a nanovo vysádzané v súlade s identitou výstavy, aby tak spolu s inzerátmi prirodzene splynuli s obsahom a poskytli nerušený dobový zážitok.

DSC_8434
DSC_8428
DSC_8430
DSC_8431
DSC_8426

V rámci identity sa vytvorili plagáty, citylighty, nadrozmerné plachty, roll-upy, bannery, pozvánky, inzercie tlačové aj digitálne, skladacie mapy ale aj darčekové predmety.

DSC_8424
DSC_8474
DSC_8469
DSC_8471
DSC_8465
DSC_8467
DIVADELNÉ STOROČIE – STOPY A POSTOJE
2020
Klient Divadelný ústav
Písma Odesta, Fazeta

Papiere Munken Polar, Color Style Cherry
Typopredely v katalógu Andrej Dieneš

Promo foto © Nora & Jakub Čaprnka

Zaujalo? Spojme sa cez mm@zelenaluka.sk