Nová dráma/New drama

Identita divadelného festivalu súčasnej drámy. Téma 18. ročníku bol fenomén tzv. cancel culture, kultúry vymazávania. Zameranie na hate speech vo verejnom diskurze, nárast ideologického extrémizmu a slobodu slova. Vizuál preto pracuje s písmom ako hlavným prvkom. Využíva spojenie priamej cenzúry slov (tzv. bleep censor, teda pomocou online hate speech znakov $&#%!*) s rôznymi napohľad nepríjemnými vyjadreniami, prípadne zvolaniami. Farebnosť udáva Focus Rakúsko, teda bielo–čierno–červená. Nahráva to aj motívu hate speech, ktorý tým naberá na sile výrazu a vyniká vo vizuálnom smogu ulice a internetu. Spracovali sa plagáty, citylighty, rollupy, rôzne webové aj tlačové inzercie, nálepky, tričká, visačky, pozvánky, festivalové noviny, diplomy aj hlavné ocenenie.

N4J_8750
N4J_8763
N4J_8758
N4J_8773

Starý formát klasického A5 bulletinu vystriedali festivalové noviny, kde návštevníci našli program, mapu a krátke texty. Tlačená verzia bola veľmi striedma, všetko ostatné sa nachádzalo na webe, po naskenovaní priloženého QR kódu. Boli tam k dispozícii kompletné noviny v dvoch jazykoch, s podrobným predstavením inscenácií, autorov, off programu a ďalších informácií. Keďže akurát vypukla plnoformátová vojna Ruska proti Ukrajine, niektoré heslá sa dali nájsť aj v ukrajinskom jazyku.

N4J_8776
N4J_8778
N4J_8780
N4J_8782
N4J_8784
N4J_8790

Neoddeliteľnou súčasťou prác na festivale je aj návrh hlavného ocenenia, GrandPrix. Východiskom býva vizuálny koncept, ktorý sa pretaví do trojrozmerného objektu veľkosti približne 50 x 50 cm. Tentoraz podľa vzoru animácií s preblikávajúcimi písmenami, ktoré sa náhodne cenzurujú a prepisujú, sa podarilo vyrobiť ich analógovú repliku. Jednotlivé doštičky sú otočné, čím si víťaz môže podľa ľubovôle nápisy zamieňať. Posledná doštička nesie meno víťaza aj s potrebnými údajmi o inscenácii.

AC8A1151
AC8A1182
AC8A1191
AC8A1293
N4J_8802
N4J_8805
NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
2022
Klient DIvadelný ústav
Písmo Space Grotesk
Promo foto © Nora & Jakub Čaprnka