Maska

Vizuálna identita slovinského časopisu o tanci, divadle a kultúre. Kompletný dizajn od obálky po tiráž, 4x ročne. Rubriky vizuálne členené, čísla tematicky zamerané, každý rok iná formálna séria obálok. Vychádza bilinguálne – slovinčina, angličtina. Uznanie v Národnej cene za dizajn.

Maska
Časopis kød

Kompletný redizajn jediného časopisu o divadelnej scéne na Slovensku. Zámer bol prevzdušniť, osviežiť, zmodernizovať. Zmena loga, koncept obálok, vnútorné riešenie, odlíšenie rubrík, pravidelné mesačné zalamovanie.

Divadelný ústav
CVERNOVKA

Dizajn a spoluautorstvo knihy, mapujúcej viac ako storočný príbeh fabriky na nite, v ktorej sa v poslednej dekáde vyprofilovala komunita kreatívnych profesionálov. Tretina obsahu zachytáva históriu v kontexte doby a miesta, zvyšok mapuje porevolučnú divokú súčasnosť, zakončenú s originálnymi rozhovormi. Dizajn rešpektuje rôznorodý materiál a veľmi jemne naviguje obsahom. Miestami splýva s dobovým vizuálom. Tvrdá väzba, ražba na obálke, rozkladacie strany. Kniha získala ocenenie Nadácie Tatra banky za umenie ako aj Cenu za komunikačný dizajn v Národnej cene za dizajn.

2015
Mlsná Emma

Rebrand spájajúci dva rozličné produkty – čokoládu a umenie. Pojítkom sa stala lahodná chuť a handmade pocit. Extrahované tvary praliniek vytvorili základ pre mlsné tvaroslovie. Manželia/majitelia zároveň robia umelecké vitráže, čo sa premietlo do farebnej inšpirácie a mozaikovitého narábania s tvarmi. Logotyp, dizajn manuál, označenie predajne, etikety, nápojový lístok, pečiatky, vizitky, poukážky.

Mlsná Emma
2013 – 2015
Cena Oskára Čepana

Kompletná identita ceny mladých výtvarníkov. Hlavnou cenou bol tvorivý pobyt v New Yorku. Paradoxne bol tento návrh ročník predtým neprijatý. Nakoniec ale presvedčil. Plagáty, pozvánky, odznaky, noviny, nálepky, inzercia, popisky.

Nadácia súčasného umenia
2010
Trienále plagátu Trnava

Spolupráca na identite medzinárodnej výstavy plagátov v Trnave. Základ bol navrhnutý, ostatné aplikácie zatiaľ ako výzva. Trocha chaosu, priveľa deadlinov a žiaden rozpočet na spot. Katalóg, inzercie, televízny spot, darčekové predmety, informačné materiály, diplomy a iné. Základ identity Ivana Palečková. Foto Jakub Čajko.

Galéria Jána Koniarka v Trnave
2012
Brazil Visual

Identita prvého festivalu brazílskeho filmu na Slovensku. Kvôli charakteru filmov vlajka pozostáva z predmetov každodennej spotreby obyčajných ľudí. Kompletná ručná príprava. Plagát, web, pohľadnice, online spot. Spolupráca a spot Peter Važan.

Portugalský inštitút
2013
Časopis BREAK

Komplexný redizajnu pôvodného časopisu BREJK. Potreba komunikovať obsahovú zmenu, zdôrazniť príklon ku zahraničným pánskym lifestylom. Zmena názvu, logotypu, vnútorné riešenie článkov a tematických sekcií, nové fonty, detailná práca s fotkami, svižný layout, štýl obálok. Spolupráca na logotype Damián Pastirčák.

News and Media
2015
Rudolf Laban

Koncept a celková úprava knižky o priekopníkovi moderného tanca a bratislavskom rodákovi Rudolf von Labanovi. Dizajn reflektuje vrchol Labanovej kariéry – časy moderny.

Divadelný ústav
2012
Predpoveď na zajtra

Koncept a celková úprava výročnej knihy Stanislava Štepku. Dve hry o Radošine, pri príležitosti 50. výročia Radošinského naivného divadla. Niečo ako kronika Štepkovej rodnej dediny. Zlatá Pantone na obálke, potlačené predsádky, vnútro plné archívnych fotografií s neuveriteľnými komentármi autora.

Divadelný ústav
2013
OMS

Typografia a grafický dizajn v prezentačnom videu slovenskej firmy vyrábajúcej svietidlá. Úvodné a záverečné titulky, typovesmír, grafy a tabuľky.

OMS Lighting
2012
Arteterapia

Identita divadelného festivalu Arteterapia. Podtitul ročníka je Chránené územie – divadlá zamerané na menšiny, imi/emigrantov a tému hraníc fyzických aj mentálnych. Priestoru na materiáloch preto nie je nikdy tak akurát... Plagáty, bulletin, visačky, vstupenky, inzercie.

Divadlo z Pasáže
2009
Ateliér Bavlna

Logotyp a postupný branding kreatívneho ateliéru v Cvernovke. Inšpirácia pôvodnými logotypmi produktov, ostatné už reflektuje súčasnosť. Silný branding priniesol nečakaný efekt – hostia pomaly transformujú takmer nepriestreľné “Idem do Cvernovky” na “Idem do Bavlny”.

od 2013
Wafličky

Kompletná identita gastronomickej firmy dovážajúcej wafličky a iné holandské pochutiny. Lebo len keď máme plné bruchá, môžeme vnímať umenie! Logotyp, kompletné CID zvonka i vnútra firmy.

Wafličky
od 2008
Instituto Portugues

Rebrand inštitútu, spájajúceho portugalský jazyk a kultúru. Pre aplikácie platia len dve pravidlá: 1) krúžky v akejkoľvek forme, 2) spájanie v akejkoľvek forme. Všetko si robia svojpomocne, preto majú k dispozícii vysekávačku, nálepky, farebné papiere, alebo aj konfety. Redizajn logotypu, hlavičkový papier, vizitky, obálky, pečiatka, plagáty, pozvánky, diplomy. Web Filip Ruisl.

Portugalský inštitút
2013
Erlend Loe

Vizuálna línia obálok nórskeho autora. Loe je jednoduchý, priamy, ironický až sakrastický. Obálky len kopírujú jeho štýl písania. A čím viac na prvú, tým lepšie miesto na pulte. Mäkká väzba so záložkami.

Premedia
2013
Karin Fossum

Vizuálna línia obálok nórskej detektívnej autorky. Karin sa vymyká z klasických škrupúl, rada dopĺňa svoje dokonale napísané príbehy o sociálny rozmer. Obálky sa sústredia na človeka, farebne sa odlišujúc. Tvrdá väzba (prebal aj polep).

Premedia
2013
Jiřina Prekopová

Vizuálna línia obálok českej psychologičky, žijúcej v Nemecku. Ilustrovaná cesta obálok tlmočí jej primárnu tematiku – rodiny s deťmi. Zaručilo nám to jednoznačné odlíšenie od zbytku psychologických autorov.

Premedia
2013
Päť rozprávkových hier

Koncept a celková úprava knižky divadelných hier pre deti aj dospelých od Ľubomíra Feldeka. Dve Pantonky, výsek na obálke a font Doko. Ilustrácie Miroslav Cipár.

Divadelný ústav
2012
Sezóna DAB v Nitre

Vizuál sezóny 2010/2011. Spojovateľom je abstrakt z každej divadelnej inscenácie v podobe info ikonky, odkazujúcej na aplikácie v telefóne. Stačí si len kliknúť... ľPlagát, billboard, citylight, bulletin, inzercia, PF, kalendár.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
2010
Slovenský obraz v 20. storočí

Komplexný katalóg k výročnej výstave Slovenskej národnej galérie na Pražskom hrade. Maximálna voľnosť pri tvorbe bola ako čerešnička na torte. Katalóg, výstavné panely, popisky.

Slovenská národná galéria
2008
Neve giľa spevník

Koncept a celková úprava spevníku hudobného projektu súčasnej cigánskej hudby. Obálka mala simulovať farbu rómskeho tela, ale tak ťažko sa chodí s Pantonovníkom do osady... Ilustrácia Tomáš Klepoch.

Žudro
2011
Neve giľa DVD + CD

Identita hudobného projektu súčasnej cigánskej hudby. Tetovačka obsahuje všetky atribúty novodobého rómskeho muzikanta, bez ktorých by nemohol tvoriť. Logo, spevník, CD a DVD, booklet, plagát. Ilustrácia Tomáš Klepoch.

Žudro
2011
Nová dráma / New Drama

Kompletná identita divadelného festivalu Nová dráma. Témou ročníka bolo 3D. Dizajn používa predmety, pomocou ktorých sa mladý dramatik môže realizovať. Plagáty, billboard, citylighty, bulletin, letáky, odznaky, tričká, tašky, inzercie, nálepky, visačky.

Divadelný ústav
2010
Bábkarská Bystrica

Horror puppet show v Bystrici! Identita medzinárodného festivalu bábkového divadla. Cieľom bolo odkomunikovať, že bábky nie sú len pre deti – ponúkajú témy aj pre dospelých. Divadlo BDNR nám sprístupnilo svoje fantastické sklady, v ktorých sme dokázali s fotografom portrétovať celé hodiny. Plagáty, pohľadnice, bulletin, vstupenky, inzercie, darčekové predmety. Foto Dalibor Krupka.

Bábkové divadlo na Rázcestí
2012
Týždeň mobility

Identita žilinského festivalu mobility. Téma alternatíva k motorom prebraná doslovne, ako preškrtnutá značka auta. Ručná práca – model auta meral 30 cm a farba sa poriadne lepila na päty. Plagát, letáky, billboardy, bulletin, zvučka. Foto Viktor Szemzö, video Peter Važan.

Mulica
2009
13 kubikov

Súhrnný katalóg pri príležitosti výročia založenia nekonvenčnej galérie 13m3, charakterom aj názvom odvodenej z veľkosti priestoru. Tak ako priestor galérie, ani katalóg neponúkal veľa priestoru, obsahom však kypel. Použitá bronzová ražba na kartónovej obálke, spinky po bokoch, holý chrbát a tri druhy papiera pre vnútro.

13 kubikov
2008
To by sa páčilo aj Erwinovi

Ideový a vizuálny koncept bookletu dokumentárneho filmu o Divadelnom ústave. Päť netradičných obrazov od rôznych divadelných režisérov inšpirovalo k použitiu piatich úplne rozličných fontov na logo projektu. A keď už divadelníci robia filmy, prečo by nemohol obal DVD vyzerať ako knižka?

Divadelný ústav
2013
Designum

Príležitosť ukázať vizuálny názor na jediný slovenský časopis o dizajne. Zadanie bolo spracovať dve čísla voľným spôsobom. Malý formát ponúkal obmedzené možnosti, obrázky museli kooperovať s textom. Zbavený akýchkoľvek okrasných prvkov, založený len na kompozíciach. Celým časopisom sprevádza rozsiahla písmová rodina Samo Sans Pro od Samuela Čarnokého.

Slovenské centrum dizajnu
2012
Časopis kød

Kompletný redizajn jediného časopisu o divadelnej scéne na Slovensku. Zámer bol prevzdušniť, osviežiť, zmodernizovať. Zmena loga, koncept obálok, vnútorné riešenie, odlíšenie rubrík, pravidelné mesačné zalamovanie.

Divadelný ústav
od 2012
Maska

Vizuálna identita slovinského časopisu o tanci, divadle a kultúre. Kompletný dizajn od obálky po tiráž, 4x ročne. Rubriky vizuálne členené, čísla tematicky zamerané, každý rok iná formálna séria obálok. Vychádza bilinguálne – slovinčina, angličtina. Uznanie v Národnej cene za dizajn.

Maska
2006 – 2010
CVERNOVKA

Dizajn a spoluautorstvo knihy, mapujúcej viac ako storočný príbeh fabriky na nite, v ktorej sa v poslednej dekáde vyprofilovala komunita kreatívnych profesionálov. Tretina obsahu zachytáva históriu v kontexte doby a miesta, zvyšok mapuje porevolučnú divokú súčasnosť, zakončenú s originálnymi rozhovormi. Dizajn rešpektuje rôznorodý materiál a veľmi jemne naviguje obsahom. Miestami splýva s dobovým vizuálom. Tvrdá väzba, ražba na obálke, rozkladacie strany. Kniha získala ocenenie Nadácie Tatra banky za umenie ako aj Cenu za komunikačný dizajn v Národnej cene za dizajn.

Mlsná Emma

Rebrand spájajúci dva rozličné produkty – čokoládu a umenie. Pojítkom sa stala lahodná chuť a handmade pocit. Extrahované tvary praliniek vytvorili základ pre mlsné tvaroslovie. Manželia/majitelia zároveň robia umelecké vitráže, čo sa premietlo do farebnej inšpirácie a mozaikovitého narábania s tvarmi. Logotyp, dizajn manuál, označenie predajne, etikety, nápojový lístok, pečiatky, vizitky, poukážky.

Mlsná Emma
Cena Oskára Čepana

Kompletná identita ceny mladých výtvarníkov. Hlavnou cenou bol tvorivý pobyt v New Yorku. Paradoxne bol tento návrh ročník predtým neprijatý. Nakoniec ale presvedčil. Plagáty, pozvánky, odznaky, noviny, nálepky, inzercia, popisky.

Nadácia súčasného umenia
Trienále plagátu Trnava

Spolupráca na identite medzinárodnej výstavy plagátov v Trnave. Základ bol navrhnutý, ostatné aplikácie zatiaľ ako výzva. Trocha chaosu, priveľa deadlinov a žiaden rozpočet na spot. Katalóg, inzercie, televízny spot, darčekové predmety, informačné materiály, diplomy a iné. Základ identity Ivana Palečková. Foto Jakub Čajko.

Galéria Jána Koniarka v Trnave